Cwrs: Celfyddydau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

  • Lleoliad: Neuadd Pendalar, Llanfairfechan
   Dyddiad: 25/09/2018
   Dyddiad Cau: 23/12/2018
   Amser: 10:30 AM
   Categoriau: Gweithdai
   Celf Mewn Iechyd a Lles

   Celfyddydau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

   LEFEL 3 Agored Cymru

   Neuadd Pendalar, Llanfairfechan

   Dydd Mawrth 25 Medi am 12 wythnos

   Ar gyfer artistiaid neu’r rheiny sy’n gweithio yn y gymuned. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau creadigol i weithio gyda grwpiau gwahanol o gleientiaid. Byddwch yn archwilio sut gellir defnyddio’r celfyddydau a therapïau celf ar gyfer iechyd, lles a chynhwysiant cymdeithasol.

   Cyfle ar gyfer Datblygu Proffesiynol: Hyrwyddo lles trwy’r celfyddydau a chreadigrwydd.

   I gael mwy o wybodaeth

   Gwynedd@addysgoedolion.cymru

   (01492 356 693)


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share