Beth sy' mlaen
Gwynedd Greadigol

Dyma restr o ddigwyddiadau o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich gweithgareddau chi atom i’w hysbysebu yma’n rhad ac am ddim!

Celfyddydau mewn iechyd a gofal cymdeithasol
20/04/2017 i 30/06/2017

Canolfan Scouts, Porthaethwy

Agoriad Arddangosfa Newydd David Nash, Kim Atkinson, Sian McGill & Neeta Madahar
15/05/2017 i 16/07/2017

Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog

Portffolio
31/05/2017 i 24/07/2017

Galeri, Caernarfon

Arddangosfa Criw Celf Gwynedd
10/06/2017 i 22/07/2017

Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor

Gŵyl Undod Hijinx 2017
28/06/2017 i 04/07/2017

Caernarfon

Seminar: celf fel ymchwil
29/06/2017

Oriel Davies Gallery Y Parc, Y Drenewydd Powys SY16 2NZ

TGAU Cerdd BYW!
29/06/2017

Capel Seilo, Llandudno

SIOE CLWB DRAMA CRAWIA - DAWNS DYFFRYN DERW
29/06/2017 i 30/06/2017

Neuadd Ogwen, Bethesda

Gŵyl Serameg Ryngwladol
30/06/2017 i 02/07/2017

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Côr Cymunedol Sbarc
01/07/2017 i 19/08/2017

Galeri

1 i 10 o 11 digwyddiad
 


Cymraeg - English

  • Dyddiad

    • Dyddiad Anghywir.Mae angen gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Categoriau


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share