Beth sy' mlaen
Gwynedd Greadigol

Dyma restr o ddigwyddiadau o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich gweithgareddau chi atom i’w hysbysebu yma’n rhad ac am ddim!

Oriel Ysbyty Gwynedd
01/04/2016 i 31/03/2017

Prif Fynedfa - Ysbyty Gwynedd

Cist Rhyfeddodau
28/01/2017 i 11/03/2017

Storiel, Bangor

Cyrsiau Chwefror yn Siop Iard
01/02/2017 i 28/02/2017

Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon

Taith Dafarndai Lenyddol
23/02/2017

Pwllheli

Gofod Agored
24/02/2017

Tabernacl, Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Llandudno

Little Light and Venue Cymru The Flying Bedroom (45m)
24/02/2017

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Digwyddiad Engage Cymru - Dewch i Weld
08/03/2017

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Digwyddiadau Llais Ieuenctid Kids in Museums:
23/03/2017

Storiel, Bangor

Gweithdy Symposiwm Celfyddyd ac Iechyd
05/04/2017

Adeilad Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

1 i 9 o 9 digwyddiad
 


Cymraeg - English

  • Dyddiad

    • Dyddiad Anghywir.Mae angen gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Categoriau


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share