Beth sy' mlaen
Gwynedd Greadigol

Dyma restr o ddigwyddiadau o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich gweithgareddau chi atom i’w hysbysebu yma’n rhad ac am ddim!

Celfyddydau mewn iechyd a gofal cymdeithasol
20/04/2017 i 30/06/2017

Canolfan Scouts, Porthaethwy

Gweithdy chwedlau gyda Meinir Pierce Jones
27/06/2017

Llyfrgell Porthmadog

Seminar: celf fel ymchwil
29/06/2017

Oriel Davies Gallery Y Parc, Y Drenewydd Powys SY16 2NZ

TGAU Cerdd BYW!
29/06/2017

Capel Seilo, Llandudno

Mynediad a Chynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl - Cymorthfeydd ar gyfer Sefydliadau Celfyddydol
10/07/2017

Cyngor Celfyddydau Cymru, Bae Colwyn

CodJam: Micro: bits gyda Clwb Côd
31/08/2017

Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor

Helfa Gelf 2017 - ARDDANGOSFA SIR DDINBYCH
02/09/2017 i 24/09/2017

The Carraigeworks, Sir Ddinbych

Cymunedau Crefftus - Tymor yr Hydref 2017
05/09/2017 i 30/11/2017

Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor

Cwrs: Celf Mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
07/09/2017 i 30/11/2017

Canolfan Scouts and Guides, Porthaethwy

Dosbarthiadau Meistr i artistiaid a phobl greadigol
25/10/2017

The Carriage Works, Dinbych

1 i 10 o 22 digwyddiad
 


Cymraeg - English

  • Dyddiad

    • Dyddiad Anghywir.Mae angen gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Categoriau


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share