Beth sy' mlaen
Gwynedd Greadigol

Dyma restr o ddigwyddiadau o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich gweithgareddau chi atom i’w hysbysebu yma’n rhad ac am ddim!

Digwyddiadau Llais Ieuenctid Kids in Museums:
23/03/2017

Storiel, Bangor

GRŴP DYSGU GOGLEDD CYMRU
28/03/2017

Cwmni’r Frân Wen, Yr hen Ysgol Gynradd, Porthaethwy

Un Gair Bach M6 Theatre Company
13/05/2017

Pontio, Bangor

Portffolio
31/05/2017 i 24/07/2017

Galeri, Caernarfon

Sbectol Haul (ar gyfer pobl ifanc 14 - 25)
15/06/2017 i 18/06/2017

Porthaethwy

SIOE CLWB DRAMA CRAWIA - DAWNS DYFFRYN DERW
29/06/2017 i 30/06/2017

Neuadd Ogwen, Bethesda

Gŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle
20/07/2017

Ysgol Dyffryn Nantlle

1 i 7 o 7 digwyddiad
 


Cymraeg - English

  • Dyddiad

    • Dyddiad Anghywir.Mae angen gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Categoriau


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share