Newyddion Diweddaraf
Gwynedd Greadigol

SWYDD: Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Helfa Gelf 2017

Galw am: ymarferwyr I arwain project celfeddydau gyda Ysgol Bodedern

Oes gennych chi 5 munud? Cymerwch ran yn ein holiadur i'n helpu i wella ein gwefan

Dangos a Dweud

Criw Celf Gogledd Cymru - Galwad Agored i Artistiaid

Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor

Cymunedau Crefftus

A Oes Heddwch? Cynllun creadigol i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Galw am berfformwyr ar gyfer PARADE – Dawns I Bawb

Taclo Unigrwydd Drwy’r Celfyddydau

TOCYNNAU AR WERTH I RAWFFEST GŴYLGRAI 17 TAN 20 AWST 2017

Prosiect Ysgolion Creadigol Clwstwr Garndolbenmaen Bl 2

Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Ysgol Gwaun Gynfi

Gogledd Creadigol

Interniaethau Creadigol 2017

Swydd: Cyfarwyddwr Rhaglen Criw Celf Gwynedd a Môn

Amgueddfa Cymru’n chwilio am ddylunydd neu grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Swydd: Cynorthwywr Marchnata Pontio

Briff Artist ar gyfer gweithdai celf yn ystod 2017/18

Galwad Agored i Artistiaid/Ymarferwyr – Ysgol Aberconwy

Platfform || Pontio - Galw am Geisiadau

Yn galw holl bartneriaethau busnes / celfyddydol

Gwobr Celfyddydau Cymreig bob dwy flynedd

Briff Artist ar gyfer gweithdai celf yn ystod 2017/18 gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol 2017 Ynys Môn a lleoliadau eraill ar draws Cymru

Galwad am Wirfoddolwyr ar gyfer Mae Gen i Go

SWYDD - Cydlynydd Ymgysylltu "Mannau Coll"

Chwilio am Gynigion ar Gyfer Cyfres o Gomisiynau Blynyddol Newydd

BRÎFF I YMGEISWYR: CYFLE ARTIST PRESWYL

BRÎFF I YMGEISWYR: CYFLE ARTIST PRESWYL YNG NGWYNEDD

Cysawd Eryri - galw ar artistiaid

ARDDANGOSFA AGORED 2017 OPEN EXHIBITION – GALERI CAERNARFON

Mae gan pawb Stori i’w Dweud: Hyfforddiant Profiad Stori Bywyd 5 niwrnod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Coron yr Eisteddfod - Galwad Am Ddatgan Diddordeb

Archebwch stondin yng Ngwledd Conwy Fest

Gwnewch gais ar gyfer Helfa Gelf 2017

Mapio Celfyddydau ac Iechyd Cymru: arolwg

Swyddi Haf i bobl ifanc (Gwynedd + Mon)

MENTOR ARLOESEDD CREADIGOL

BRIFF PROSIECT CELF RAS: Pelydrau Cosmig

SWYDD Cyfarwyddwr Artistig (ail hysbyseb)

Galw am Artistiaid - STAMP:Castell02, Caernarfon

Galwad Agored - Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share