Ffeiriau Crefft Nadolig
Gwynedd Greadigol

Mae mynychu ffeiriau crefft yn ffordd dda o werthu eich cynnyrch ynghyd a hyrwyddo’ch gwaith celf a chrefft.

Dyma restr o ffeiriau Nadolig a lwyfannwyd yn ein hardal yn ystod 2014. Mae’r manylion cyswllt wedi eu cynnwys er mwyn i chi gael cysylltu â’r trefnwyr yn y blynyddoedd i ddod i weld pryd y byddant yn cynnal eu digwyddiadau. Yn dilyn derbyn llawer o ymholiadau am restr o ffeiriau lluniwyd y rhestr yma gan ddefnyddio gwybodaeth am ffeiriau a gynhaliwyd yn ystod 2014; gan ddefnyddio gwybodaeth oddi ar y we. Cysylltwch â’r trefnwyr yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth ar gyfer ffeiriau’r dyfodol.

Os yr ydych yn drefnydd gyrrwch manylion eich ffair atom ac fe restrwn y manylion ar ein tudalen Be’ Sy’ Mlaen yn rhad ac am ddim!

*Ni allwn warantu y bydd y digwyddiadau yma yn cael eu llwyfannu yn 2015 a thu hwnt.


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share