Helfa Gelf
Gwynedd Greadigol

Mae Helfa Gelf, Digwyddiad Stiwdios Agored Mwyaf Gogledd Cymru, yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios ym mis Medi.

Yn cael ei gynnal am y 9fed tro eleni, mae’r digwyddiad blynyddol rhad-ac-am-ddim hwn yn estyn ar hyd a lled Gogledd Cymru ac yn cynnwys stiwdios yn siroedd Gwynedd, Conwy, y Fflint, Dinbych a Wrecsam. Mae’n gyfle unigryw i ymwelwyr gael cipolwg y tu ôl i’r llen ar fyd cyfrin, ac i sgwrsio â’r artistiaid a’r crefftwyr am eu prosesau creadigol.

Bob penwythnos ym mis Medi 2014, cewch fynd ar eich trywydd eich hun o gwmpas y fro gan bicio i mewn i weld peintwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr gemwaith, gweithwyr coed, crochenwyr, gweithwyr mewn tecstil, gwydrwyr, basgedwyr, argraffwyr – pob un yn arddangos ei ddoniau unigryw ei hun.

Mae gweld artist wrth ei waith a sgwrsio dros baned o de ymysg y paent, y clai a’r blawd llif yn gipolwg go iawn ar y broses artistig. Ac â thros 300 o artistiaid yn cymryd rhan, fe fydd yna rywbeth at ddant pawb, yn ddi-os.

Manteisiwch ar y cyfle euraidd hwn i chwilota am drysorau celf ac i weld sut y cânt eu creu – pa un ai ydych chi’n chwilfrydig i weld sut mae artistiaid yn mynd ati neu’n awyddus i gychwyn eich casgliad celf eich hun a phrynu gweithiau gan y gwneuthurwyr yn uniongyrchol

Mae’r stiwdios unigryw i’w canfod ym mhob math o leoliad, rhai wedi’u codi’n benodol, eraill yn siediau mewn gerddi neu ystafelloedd cefn, yng nghefn gwlad ac mewn trefi prysur. Rydych yn siŵr o gael croeso cynnes gan yr artistiaid lle bynnag y bônt a byddwch yn rhan o’r gynulleidfa frwdfrydig sy’n mwynhau’r achlysur blynyddol hwn – a chofiwch, mae’r cyfan oll yn rhad ac am ddim.

Mae’r Helfa Gelf yn cael ei chynnal ar bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul ym mis Medi yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd y stiwdios ar agor yn ddyddiol o 11am-5pm. I gael mwy o wybodaeth am yr achlysur, mapiau a manylion am yr artistiaid, ewch i safle we Helfa Gelf www.helfagelf.co.uk

 

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share