Newyddion

Comisiwn Tref Ffflint. AddoMae Addo a Chyngor Sir y Fflint mewn partneriaeth â Cadw a phartneriaid lleol yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid profiadol i gynhyrchu gwaith celf ar gyfer Llwybr Celf i gysylltu blaendraeth y Fflint gyda chanol tref y Fflint fel rhan o gynllun adfywio ehangach yr ardal.

Mae gennym ddiddordeb mewn ymgeiswyr a all ddangos parodrwydd i ymgolli ym mywyd a diwylliant yr ardal ac yn croesawu’r cyfle i weithio gyda grwpiau lleol, cymunedau, busnesau a’r tîm prosiect adfywio ehangach (gan gynnwys penseiri) fel rhan annatod o’u ymarfer.

Y nod yw penodi ym mis Rhagfyr 2018 i geisio cael y gwaith celf wedi’i osod erbyn Mai 2019.

Cyllideb: £ 30,000 ar gyfer pedair gwaith celf i gynnwys pob ffi dylunio, creu a chostau gosod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 3pm Dydd Iau, 6 Rhagfyr 2018

Cyfweliadau - 18 Rhagfyr

Mae briff llawn ar gael trwy Proactis. Bydd cyflwyniad tendro hefyd yn cael ei wneud yn electronig trwy system e-Dendro Proactis. I gofrestru / log-in https://supplierlive.proactisp2p.com