Newyddion

Cronfa Datblygu Dawns Celfyddydau & AddysgDyddiad Cau: Rhagfyr 10 2018

Mae Cronfa Datblygu Dawns Celfyddydau & Addysg Edau am ddatblygu hyder, sgiliau a phrofiad dawns athrawon drwy gydweithio â sefydliadau diwylliannol neu ymarferwyr dawns. Does dim cyfyngiad i beth all y gweithgaredd fod - byddwch yn greadigol!

Cyllideb bach sydd ganddom ni, ac rydym yn disgwyl y bydd y gronfa yn hynod o gystadleuol.

Pwy all wneud cais?

  • Sefydliadau diwylliannol
  • Ysgolion wedi eu lleoli yng Ngogledd Cymru
  • Ymarferwyr dawns wedi eu lleoli yng Ngogledd Cymru

Rydym yn disgwyl i geisiadau fod yn bartneriaeth rhwng unai sefydliad diwylliannol neu ymarferwyr creadigol gyda ysgol.

Os yn sefydliad diwylliannol neu ymarferwyr creadigol, mae angen i chi adnabod a chynllunio gyda ysgol/ysgolion a chytuno ar eich prosiect cyn gwneud cais. Bydd ceisiadau ar gyfer prosiectau heb adnabod ysgol/ysgolion yn cael eu gwrthod.

Amserlen

Rhaid i’r prosiect gael ei gwblhau erbyn Mawrth 15 2018

Cyllideb

Isafswm £500, uchafwm o £1,000 fesul prosiect.

Mae’r cronfa yn talu am 90% o gostau’r prosiect. Gadewch i ni wybod lle mae’r 10% yn dod o os gwelwch yn dda.

Manyion llawn - Cronfa Ddawns Dance Fund

Sut i wneud cais

  1. Llawrlwythwch y ffurflen gais http://edau.cymru/news/cronfa-datblygu-dawns-celfyddydau-addysg
  2. Cwblhau y ffurflen gais
  3. Atodi unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych am gynnwys
  4. Ebostio eich cais at iwan@edau.cymru

Cyswllt

Iwan Glyn Williams - wan@edau.cymru - 07449 797614