Newyddion

Cydlynydd Prosiect Llawrydd Criw Celf  • Hydref 2018 - Medi 2019
  • Ffi: £3,000
  • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 31 o Hydref 2018

Mae Tîm Gweithredol Theatr Clwyd, y Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford, yn arwain y theatr drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol.

Rydym eisiau penodi cydlynydd prosiect llawrydd brwdfrydig a chreadigol i weithio gyda’r adran Ymgysylltu Creadigol yn Theatr Clwyd i gyflwyno prosiect Criw Celf ledled Sir y Fflint.

Criw Celf yw’r cam cyntaf ar lwybr datblygu ar gyfer artistiaid ifanc Mwy Abl a Thalentog 10 i 14 oed.

Bydd cyfres o chwe gweithdy penwythnos yn cael eu cynnig ar gyfer y tri gweithgor Criw Celf sy’n gweithio ar safleoedd ysbrydoledig ledled y sir. Bydd artistiaid proffesiynol hynod brofiadol yn cael eu cyflogi i gynnal gweithdai sy’n edrych ar amrywiaeth o dechnegau artistig ac i weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys darlunio, cerflunio, paentio a chreu printiau.

Dylai’r darpar ymgeiswyr fod â phrofiad o reoli prosiectau, enw da am gyflwyno prosiectau celfyddydau gweledol addysgiadol gyda phobl ifanc, a dangos gwybodaeth am gelf a chrefft gweledol cyfoes.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag: Enw: Gwenno Eleri Jones Teitl Swydd: Cyswllt Ymgysylltu Creadigol – Celfyddydau Gweledol Rhif Ffôn: 01352 702471