Newyddion

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Pont y Gof BotwnnogDyddiad cau: Dydd Mercher 21 Tachwedd

Mae Ysgol Pont y Gof, Botwnnog yn chwilio am ymarferwr creadigol gweithgar a hyblyg i weithio mewn partneriaeth â’r athrawon.

Mae’r ysgol yn agored i dderbyn a chysidro ceisiadau gan ymarferwyr creadigol profiadaol a brwdfrydig sydd yn arbenigo mewn celf weledol (gwaith 2D/ 3D/ffilm) dylunio a thechnoleg, cerddoriaeth/rap, ac ysgrifennu.

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Pont y Gof - manylion llawn