Newyddion

Galwad am Ymarferydd Creadigol Arweiniol Ysgol y Berwyn, Y BalaCynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:

Galwad am Ymarferydd Creadigol Arweiniol

Ysgol y Berwyn, Y Bala

  • Ffi Ymarferydd Creadigol Arweiniol: £3500 (14 diwrnod)
  • Cyfanswm y Gyllideb Prosiect: £8,000 (yn cynnwys y ffi uchod)
  • Cyfnod y Prosiect: Tachwedd 2018 - Mai 2019
  • Dyddiad Cau Ceisiadau: 4 Tachwedd 2018
  • Dyddiad Cyfweliad: 12 Tachwedd 2018

Mae Ysgol y Berwyn yn gwahodd ceisiadau gan Ymarferwyr Creadigol o unrhyw ddisgyblaeth greadigol i weithio gyda grŵp o hyd at ddeuddeg o ddisgyblion Blwyddyn 7 (merched a bechgyn, 11-12 oed yng Nghyfnod Allweddol 3) a’u hathrawon i gyd-gynhyrchu prosiect trawsgwricwlaidd yn ymateb i’r thema ‘Amaethyddiaeth’.

Manylion llawn (PDF)

Nod y prosiect yw datblygu ‘dyfalbarhad’ fel ‘arfer meddwl creadigol’ ac i wella cyrhaeddiad mewn rhifedd.