Newyddion

Galwad Ymarferwyr Creadigol - Ysgol BrynrefailCynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Ffocws y project

Mae Ysgol Brynrefail yn awyddus i archwilio sut y gall ffyrdd creadigol newydd o ddysgu ac addysgu ddatblygu hyder ysgrifenedig, magu uchelgais ac ehangu geirfa yn y Saesneg.

Gan weithio gyda dosbarth o ddisgyblion galluog blwyddyn 8, yr Adran Saesneg a’r Adran Hanes, maent yn awyddus i archwilio sut gall ffyrdd creadigol o ddysgu ddatblygu dysgwyr ymhellach. Mae codi safonau Saesneg a pharhau i anelu at ragoriaeth yn y dysgu a’r addysgu yn flaenoriaethau i’r ysgol.

Y thema yw ‘Llongddrylliadau’ ac mae’r disgyblion wedi mynegi diddordeb yn y syniad o greu rhaglen a gwaith ysgrifenedig yn debyg i ‘Horrible Histories’ arno.

Manylion llawn - brîff y prosiect

I ymgeisio

Anfonwch eich CV a llythyr yn disgrifio beth sydd gennych i gynnig i’r prosiect at Elen.Roberts@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5 Rhagfyr.

Bydd cyfweliadau a chyfle i gyfarfod y disgyblion a’r athrawon ddydd Mawrth, Rhagfyr 11eg, lle bydd gofyn i chi gynnal gweithgaredd byr gyda’r dosbarth.

Mae croeso i chi gysylltu ag Elen Roberts am sgwrs bellach – manylion cyswllt isod.