Newyddion

Gwnewch gais ar gyfer Protffolio a Codi’r Bar 2019!Dyddiad Cau: 23/11/18

Mae Criw Celf, Portffolio + Codi’r Bar yn gynlluniau arbennig ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 5 i 13 sy’n dangos dawn creadigol eithriadol. Maent yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau creadigol y plant a phobl ifanc yma mewn cyfres o weithdai gydag artistiaid proffesiynnol mewn lleoliadau diddorol o amgylch Gwynedd. Maent yn gyfle gwirioneddol arbennig i gynyddu’r cyfleoedd i ehangu a datblygu syniadau, sgiliau a gorwelion creadigol artistiaid y dyfodol.

Mae yna ffî aelodaeth i aelodau (£38 i Griw Celf, £60 i Portffolio a Codi’r Bar) sy’n talu am chwe diwrnod cyfa o weithdai gydag artistiaid, dros gyfnod o chwe mis, yn ogystal a’r holl adnoddau celf bydd y plant eu hangen. Mae gennym ni gyllid i dalu ffî aelodaeth unrhyw ddisgyblion sy’n cael cinio am ddim yn yr ysgol.