Newyddion

Swydd CYDLYNYDD ARTISTIG Galeri, CaernarfonOriau : 21 awr yr wythnos Cyflog: I’w drafod

Adran: Rhaglennu Yn atebol i: Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Llun – 19.11.18 Cyfweliadau: I’w gadarnhau

Manylion llawn a ffurflen gais ar wefan Galeri

Am sgwrs bellach am y swydd hon, cysylltwch â:

Nici Beech (Cyfarwyddwr Artistig)

01286 685 204

nici.beech@galericaernarfon.com