Mae National Theatre Wales a Migrations yn castio ar gyfer Touch
Gwynedd Greadigol

Bydd National Theatre Wales yn ymuno â’r sefydliad celfyddydau Migrations, y coreograffydd a’r dawnsiwr o Ffrainc, Julie Nioche a’r coreograffwyr Filiz Sizanli a Mustafa Kaplan o Dwrci, i greu Touch, darn dawns rhyngweithiol a chyffyrddol safle-benodol am agweddau therapiwtig dawns a lle cymdeithasol y corff. Wedi'i wneud a'i berfformio mewn cyfleuster meddygol yng ngogledd Cymru

Rolau: Rydym yn chwilio am pedwar o ddawnswyr proffesiynol y dylai fod ganddynt;

- sgiliau byrfyfyr cryf
- profiad o berfformio rhyngweithiol a diddordeb ynddo
- profiad o gyffwrdd mewn ymarfer dawns a diddordeb ynddo
- dealltwriaeth o waith safle-benodol a'r gallu i addasu i weithio mewn lleoliadau anhraddodiadol
- cysurus yn gweithio mewn amgylchedd meddygol
- diddordeb mewn gweithio gyda thrin gwrthrychau a gwneud pethau gyda phropiau

Fel rhan o'r prosiect, byddwch yn gweithio'n agos gyda'r coreograffwyr arweiniol i ddatblygu perfformiadau dawns a ysbrydolir gan eich atgofion a'ch profiadau eich hun, ac felly'n gofyn am ymgysylltiad personol penodol.

Bydd y gwaith yn galw am ryngweithio ag aelodau'r gynulleidfa trwy gyffwrdd.

Gallai’r darn gynnwys recordio testun felly byddai bod yn gyfforddus â hyn yn ddymunol.

Cydnabyddiaeth:
Ffi £966

Ffi a - £ 966 (yn cynnwys cyflog o £585 a goramser o £347) ynghyd â £84 fel Tâl Gwyliau a gronnwyd*

Pan fydd yn berthnasol, telir lwfans adleoli, cymudo neu deithio yn unol â Chyfraddau Cytundeb UK Theatre / Equity ar gyfer 2017-19.

Ar gyfer dyddiad cyntaf yr ymgysylltiad, 18 Mai 2018, telir £100 ac unrhyw dreuliau teithio a llety a gwmpesir.

Lleoliad: Bydd Touch yn cael ei greu a'i berfformio yng Ngogledd Cymru. Bydd yn waith safle-benodol, mewn cyfleuster meddygol

Dyddiadau:

Dyddiad cau - gwnewch gais i gymryd rhan cyn neu ar 14 Chwefror

Cyfarfodydd

- Llandudno 26 Chwefror
- Caerdydd 28 Chwefror

18 Mai - Sesiwn gychwynnol gyda'r coreograffydd

Creu a pherfformiadau 23 - 28 Gorffennaf 2018

Gwneud Cais:

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cynhyrchiad hwn, anfonwch e-bost gyda:

- Eich CV
- Datganiad byr ynghylch pam mae gennych ddiddordeb mewn perfformio fel rhan o'r prosiect, unrhyw brofiad perthnasol a sut y byddai'ch ymarfer yn elwa ohono
- Fideo o unrhyw waith blaenorol

gyda'r llinell pwnc "NHS 70: TOUCH "

i casting@nationaltheatrewales.org erbyn 6pm ar 14 Chwefror.

Byddwn yn cwrdd â phobl i drafod y cyfle (ni fydd clyweliad dawnsio) yn ystod yr wythnos yn dechrau 26 Chwefror yng Nghaerdydd a Gogledd Cymru, a bydd hefyd yn bosib cwrdd dros Skype. Rhaid ichi nodi ym mha leoliad y byddai'n well gennych chi gwrdd, neu a yw Skype yn fwy dymunol

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share