YMGEISIWCH RŴAN am Gymrodoriaeth Churchill
Gwynedd Greadigol

Mae’r Churchill Fellowship yn gyfle anhygoeol i ehangu eich gorwelion proffesiynol a phersonol trwy deithio dramor am hyd at ddau fis, gan ymchwilio i ymarfer arloesol ar bwnc o'ch dewis.

Y dyddiad cau yw 18 Medi 2018 ar gyfer teithio yn 2019.

Mae'n agored i bob dinesydd sy’n 18 oed neu'n hŷn – does dim angen unrhyw gymwysterau na phrofiad. Gall unrhyw un wneud cais.

Categori grantiau artistiaid a gwneuthurwyr

Mae'r celfyddydau yn rhan annatod a phwerus o lawer o agweddau ar gymdeithas. Mae’r Gymrodoriaeth gyda diddordeb annog mwy o fynediad a chyd-destunau ehangu ar gyfer eu creu a'u mwynhad.

Maent yn agored i geisiadau sy'n archwilio sut y gall y celfyddydau wella ansawdd bywyd unigolion a chymunedau trwy gysylltu ag unrhyw un o'n categorïau prosiect eraill. Maent yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl sy'n ymarferwyr celfyddydol, mewn unrhyw ffurf celfyddydol.

Eleni, mae ganddynt hefyd gategori arbennig ar gyfer gwneuthurwyr gwydr ac yn gwahodd ceisiadau gan y rhai sy'n gweithio yn y cyfrwng hwn a fyddai'n elwa o ddysgu dramor.

Maent ar agor ar gyfer ceisiadau rhwng 27 Ebrill a 18 Medi 2018, ar gyfer teithio yn 2019.

Darganfyddwch fwy am y wobr Artistiaid a gwneuthurwyr gan Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill www.wcmt.org.uk/award-categories/artists-makers

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share