Gwnewch gais ar gyfer Helfa Gelf 2017
Gwynedd Greadigol

Gwahoddir ceisiadau gan artistiaid a chrefftwyr yn siroedd Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd a Wrecsam i gymryd rhan yn y digwyddiad Stiwdios Agored Helfa Gelf 2017. Mae cofrestru yn cau ar 8 Fai. Dylid gwneud ceisiadau drwy eu gwefan www.helfagelf.co.uk

Mae cost y tri math o Aelodaeth yn aros yr un fath, ond ar ôl gwrando ar adborth o'u cyfarfodydd rhanbarthol mae rhai newidiadau bach wedi cael eu gwneud eleni.

Mathau o Aelodaeth Aelodaeth

Aur. Aelodaeth i unigolion ac i grwpiau o 2 artist neu fwy. Mae’r aelodwyr yma yn cael tudalen unigol ar ein gwefan a’r gallu i newid y gwybodaeth a’r delweddau unrhywbryd, yn derbyn newyddion am breswyliadau, gostyniad ar cyfleoedd hyfforddiant a chyfleoedd arddangos. Yn ogystal â 2 slot yn y llyfryn Helfa Gelf (2 delwedd a lle ychwanegol am rhagor o wybodaeth). Mae angen nodi pob aelod o’r grwp. PRIS: £110

Aelodaeth Arian. Aelodaeth i unigolion yn unig. Mae’r aelodwyr yma yn cael tudalen unigol ar ein gwefan a’r gallu i newid y gwybodaeth a’r delweddau unrhywbryd, yn derbyn newyddion am breswyliadau, gostyniad ar cyfleoedd hyfforddiant a chyfleoedd arddangos. Yn ogystal â slot yn y llyfryn Helfa Gelf sydd yn cynnwys un delwedd. PRIS: £60

Aelodaeth Efydd. Mae gan pob ymgeisydd tudalen ar ein gwefan, gall cae ei ddiweddaru unrhyw adeg o ran y geiriad a delweddau, gyda newyddion am breswyliadau, gostyniad ar ddigwyddiadau hyfforddiant a chyfleon arddangos. Tydyn nhw ddim yn rhan o’r Stiwdios Agored a ddim yn cael eu cynnwys yn llyfryn y Stiwdios Agored. PRIS: £35

Mae rhaogr o wybodaeth/chyngor ynghylch aelodaeth ar gael ar ein gwefan, ond os oes gennych broblemau, cysylltwch â info@helfagelf.co.uk

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share