Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Gwynedd a Wrecsam
Gwynedd Greadigol

Ysgol Bontnewydd / Ysgol Waunfawr, Caernarfon

Prif faes celf/maes arfer sy’n ofynnol: Drama - Ond mae'r ddwy ysgol yn agored i dderbyn a chysidro ceisiadau gan ymarferwyr creadigol ym mhob celfyddyd.

Dyddiad Cau: 12.00pm Dydd Gwener, Tachwedd 10fed
Cyfweliadau: Dydd Gwener, Tachwedd 17eg

Ffocws neu gwestiwn ymholi'r prosiect :Hoffai’r ysgol wella sgiliau llafaredd Saesneg disgyblion blwyddyn 4, gan ddatblygu hyder a sgiliau creadigol yn defnyddio llenyddiaeth, drama, creu sgript, barddoniaeth, stori neu ffilm.

Cliciwch yma am fanylion llawn

-------------------------------------------------------------

Ysgol Sant Christopher, Stockwell Grove, Wrecsam

Ysgol Sant Christopher ydy’r ysgol arbennigol fwyaf yng Nghymru sydd yn cynnig llawer o bethau rhyfeddol i ddisgyblion.

Dyddiad Cau: 9yb Tachwedd 7ed 2017
Dyddiad Cyfweliad: Tachwedd 16fed 2017

Prif ffurf celf / arfer gofynnol - Rydym yn edrych am ddau ymarferwr creadigol sydd wedi eu hysbrydoli gan yr awyr agored, dulliau cyfathrebu a datblygu hyder eraill yn y maes yma. Felly, buasai’r ysgol yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymarferwyr megis storiwyr, cerflunwyr, ymarferwyr ysgol goedwig, neu gyda phrofiad cerdd, drama neu ffilm. Bydd croeso i geisiadau gan ymarferwyr creadigol eraill sydd yn teimlo eu bod gyda syniadau ysbrydoledig a sgiliau yw cynnig i’r prosiect yma.

Cliciwch yma am fanylion llawn

-------------------------------------------------------------

Ysgolion Clwstwr Wrecsam

Ffocws neu gwestiwn ymholi'r prosiect- A all ymrwymo gyda thechnoleg ddigidol i ehangu sgiliau dysgu creadigol plentyn a chael gwelliant yn y pedwar dull mathemategol ?

Yn edrych am - Rydym yn chwilio am ymarferydd ysbrydoledig creadigol i gyd weithio gyda’r athrawon i helpu’r dysgwyr i ymrwymo yn frwdfrydig a creadigol trwy ddefnyddio technoleg ddigidol – ffilm ac animeiddio.

Dyddiad Cau:Tachwedd 8fed
Cyfweliadau:Tachwedd 14eg

Cliciwch yma am fanylion llawn

 

 

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share