Stiwdios Agored Helfa Gelf - Rhaglen 2018/19
Estyniad i'r cyfnod cofrestru!
Gwynedd Greadigol

Gan nad oes dyddiad cau ar gyfer y llyfryn eleni, gellir cofrestru ar gyfer digwyddiad Helfa Gelf, Stiwdios Agored Gogledd Cymru hyd Mehefin 11 er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ymuno.

Cynhelir y digwyddiad Stiwdios Agored yn ôl yr arfer, dros gyfnod o bedwar penwythnos ym mis Medi: 7-9, 14-16, 21-23 a 28-30, gydag opsiwn i agor yn hwyr ar nos Wener (yn ôl yr arfer hefyd!)

Mae gennynt ystod eang o gyfleoedd anhygoel ar gyfer ein aelodau ar draws Gogledd Cymru a rhaglen hyfforddi cyffrous.

Cofrestrwch yn www.helfagelf.co.uk

E-bostiwch pastelbirdpainter@yahoo.fr os bydd gennych chi gwestiynau o unrhyw fath

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share