A Oes Heddwch? Cynllun creadigol i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf
Gwynedd Greadigol

poster

Heno bydd pen llanw prosiect partneriaeth arbennig iawn. Bydd A Oes Heddwch?, cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol 2017, yn cael ei gynnal yn y Pafiliwn ar faes yr Eisteddfod ym Modedern, Ynys Môn.

Cafodd y cyfan ei sbarduno gan Gwawr Wyn Roberts o Uned Celfyddydau Cymunedol Gyngor Gwynedd, a oedd eisiau nodi canmlwyddiant y Gadair Ddu. Arweiniodd hyn at greu partneriaeth a sicrhawyd cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn a’r Eisteddfod Genedlaethol.
Nôd y cynllun o’r dechrau oedd codi ymwybyddiaeth o’r canmlwyddiant pwysig hwn yn ein hanes gan drefnu gweithdai fyddai nid yn unig yn amlygu’r hanes, ond hefyd yn sbarduno ymateb a allai ysbrydoli’r tîm creadigol i greu’r gwaith. Cafwyd cyfres o weithgareddau cymunedol amrywiol dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys gweithdai yn Yr Ysgwrn (cartref Hedd Wyn), gweithdai A oes Heddwch gyda Chwmni’r Frân Wen, Talwrn Hedd Wyn a Helfa Hanes. Mae nifer fawr o drigolion Gwynedd wedi cael cyfle i gyfranogi ac ysbrydoli cynnwys artistig a fydd yn rhan o’r cyngerdd terfynol.

cor

Bydd y cyngerdd yn cymryd hanes enillydd y Gadair Ddufel ysbrydoliaeth, dyma stori'r bechgyn a aeth i'r rhyfel ganrif yn ôl a'r gymuned a adawyd ar ôl yma yng Nghymru. Dyma waith newydd gan Aled a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Côr yr Eisteddfod a'r unawdwyr Osian Huw Williams, Casi Wyn, Emyr Gibson, Lleuwen Steffan a Gwen Elin yn perfformio.

Darlledwyd rhaglen ddogfen ar S4C nos Fercher 1af o Awst o’r enw A Oes Heddwch?: Y Daith i’r Llwyfan a oedd yn son am y gwaith cynllunio a pharatoi ar gyfer y gyngerdd. Os nad oes gennych docyn i fynychu’r cyngerdd gallwch ei wylio’n fyw ar S4C heno am 8:15yh.

Am fwy o wybodaeth am waith Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd ffoniwch 01286 679721 / 07789 032517 neu ebostiwch gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share