Cyfle: Rheolwr Creadigol Stamp Castell02, STAMP Caernarfon
Gwynedd Greadigol

Cefndir STAMP Caernarfon:
Mae Creu Cymunedau Cyfoes (CCC) Stamp Caernarfon yn gynllun tair blynedd i gyflwyno naratif ysgogol i barhau gydag adfywio Caernarfon ac yn cael ei gyflawni drwy gyfranogiad cymunedol ystyrlon a deialog. Mae’r cynllun yn cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth gyda Galeri, CADW, Cymunedau’n Gyntaf a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae gweithgareddau CCC Stamp Caernarfon hefyd yn gweithio ar y cyd a Phartneriaethau Adfywio Glannau Caernarfon. Gweledigaeth STAMP Caernarfon yw cyfoethogi’r prosiectau adfywio a ddilynir drwy gynnwys elfennau artistig sydd wedi eu hennyn drwy drafodaeth ac sydd wedi eu gwreiddio‘n ddwfn yn yr adnabyddiaeth o’r lleoliad.

Stamp Castell 02
Rydym yn chwilio am Reolwr Creadigol profiadol a brwdfrydig i weithio yn agos gydag aelodau staff STAMP Caernarfon ar ddigwyddiad celfyddydol yng Nghaernarfon. Bydd Stamp Castell 02 yn ddigwyddiad penwythnos fydd yn rhedeg o’r 12fed ­ 14eg o Fai 2017, ble drwy broses cais agored bydd lle i hyd at 12 o artistiaid amrywiol eu cyfrwng arddangos a chreu gosodiad o’u gwaith o fewn Castell Caernarfon a Waliau’r Dref. Bydd y digwyddiad unwaith eto yn cyd-fynd â Gŵyl Fwyd Caernarfon. Er bod y comisiwn hwn ar sail llawrydd bydd yn hanfodol i'r Rheolwr Creadigol dreulio rhywfaint o amser yng Nghaernarfon er mwyn cyflawni rhai o ofynion y briff.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share