Grantiau Strategol i’r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd 2018-2020
Gwynedd Greadigol

Mae’r gronfa uchod nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. 12yp, Chwefror 9, 2018 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am grant ar gyfer cynlluniau i’w cynnal yn ystod 2018-2020.

Mae’r gronfa yn agored i unrhyw fudiad sy’n cydymffurfio â’r canllawiau ymgeisio a atodir yma. Gall ymgeiswyr ymgeisio am hyd at £15,000 y flwyddyn. Cyfanswm o £84,980 y flwyddyn sydd ar gael i’w ddyrannu felly bydd cystadleuaeth ar gyfer adnoddau prin.

Anogir ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau realistig sy'n arddangos cydymffurfiad clir gyda'r canllawiau. Atodir y ffurflen gais, canllawiau cymhwyster a chopi drafft o Gynllun Celfyddydau Gwynedd

Am fwy o fanylion am y gronfa cysylltwch gyda:

Gwawr Wyn Roberts , Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol
gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru
01286 679721

neu

Nêst Thomas, Prif Swyddog Amgueddfeydd a’r Celfyddydau
nestthomas@gwynedd.llyw.cymru
01286 679098

Ceisiadau i’w hanfon at :

Heather Wyn Williams, Uwch Swyddog Cist Gwynedd,
heatherwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share