Galw am Artistiaid - STAMP:Castell02, Caernarfon
Gwynedd Greadigol

Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae'r digwyddiad yn dychwelyd gyda STAMP: Castell02 o ddydd Gwener 12fed - Dydd Sul 14 Mai, 2017. Rydym yn gwahodd artistiaid i gynnig syniadau ar gyfer gwaith celf safle-benodol ac ymyraethau celfyddydol ar gyfer STAMP Castell02 yn y Castell ac o gwmpas waliau’r dref. Fel y llynedd, mi fydd STAMP Castell02 yn cyd-redeg â gŵyl fwyd Caernarfon.

Bydd hyd at 12 o weithiau celf yn cael eu dewis a fydd yn ymateb i Gastell Caernarfon a lleoliadau o fewn waliau’r dref, diwylliant a threftadaeth gan gynnig ffyrdd newydd o edrych ac ymgysylltu a phensaernïaeth a hanes y dref. Rydym yn annog ceisiadau aml-gyfrwng gan gynnwys cerfluniau, gosodiadau a pherfformiadau, gwaith digidol. Bydd rhaid i’r artistiaid gydnabod a sicrhau na fydd eu gwaith yn amharu neu effeithio ar safle Treftadaeth y byd, na chynnwys na bod â chysylltiad gwleidyddol. Bydd gofyniad hefyd i gydymffurfio a pholisïau a gweithdrefnau CADW.

Mi fydd yr artistiaid llwyddiannus yn cael ffi o £500 hyd at £1000 ar gyfer eu costau gan gynnwys deunyddiau. Mi fydd na chyllideb ar wahân ar gyfer costau gosod.

Er mwyn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddysgu mwy am y prosiect, ymweld â’r Castell, lleoliadau posib a thrafod syniadau thematig rydym yn cynnig teithiau agored gyda thîm STAMP Castell 02:

- 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Mercher 15fed o Fawrth
- 10y.b ac 11:30y.b, Dydd Sadwrn 18fed o Fawrth
- 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Sul 19eg o Fawrth.

Mae'n RHAID i’r artistiaid fynychu un o’r diwrnodau agored er mwyn cael eu hystyried i gymryd rhan yng Nghastell 02. Os oes gennych ddiddordeb ymgeisio ond yn methu mynychu dim un o’r dyddiadau uchod cysylltwch â’r tîm.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 3ydd o Ebrill, 12 o'r gloch.

Dylai'r ceisiadau gynnwys:

- Datganiad cryno o'r syniad (i fyny at 500 gair) gyda braslun
- CV cyfredol
- Hyd at 5 esiampl o waith blaenorol NEU gyfeiriad gwefan
- Amcangyfrif o’ch cyllideb yn cynnwys amcan o gostau gosod .

Gyrrwch eich ceisiadau i stampcastellcymru@gmail.com neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Claire Turner, Rheolwraig Gelfyddydol ar 07879 426491.

Gwybodaeth gyffredinol

Cefndir STAMP:Caernarfon
Mae STAMP yn ei ail flwyddyn o 3 a nod y cynllun yw i gyflwyno naratif ysgogol i barhau gydag adfywio Caernarfon fydd yn digwydd drwy gymryd rhan ystyrlon, cyfranogiad a deialog. Mae’r cynllun yn cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth gyda Galeri, Cadw, Cymunedau’n Gyntaf a’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae gweithgareddau CCC STAMP: Caernarfon hefyd yn gweithio ar y cyd a gweithgareddau Partneriaeth Adfywio Glannau Caernarfon.

Am Gastell Caernarfon
Mae’r Castell yn Safle Treftadaeth y Byd ac yn un o’r prif atyniadau twristiaeth yng Nghymru. Ymwelodd cyfanswm o 200,000 o ymwelwyr ar safle yn 2015/16. Am ragor o wybodaeth; http://cadw.gov.wales/daysout/caernarfon-castle/?skip=1&lang=cy

Am Ŵyl Fwyd Caernarfon
Cynhelir yr ŵyl am yr ail waith rhwng nos Wener 12fed o Fai a dydd Sadwrn 13eg o Fai 2017. Cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf y llynedd a mynychodd 10,000 o bobl. Bydd yr ŵyl wedi’i gwasgaru’n helaeth dros wahanol rannau o’r dre a bydd Caernarfon yn baradwys i fwyd-garwyr, efo arddangosiadau coginio byw, bwyd wedi’i goginio’n ffres, yn ogystal â nifer o stondinau a fydd yn cynnig bwyd a diod i chi eu blasu a’u prynu, yn ogystal â gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu i gyd. http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share