Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Ysgol Gwaun Gynfi
Gwynedd Greadigol

Mae Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen yn gwahodd unigolion creadigol i hwyluso rhaglen frwdfrydig a hwyliog fel rhan o'r cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, a redir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r ysgol yn ei ail flwyddyn o’r cynllun ac yn chwilio am ymarferwyr creadigol sydd efo diddordeb mawr mewn y canlynol, gemau a phosau gwyddoniaeth a mathemateg mewn ffyrdd hwylus a dychymig tu mewn a thu allan ar y buarth.

Gweithgareddau sydd yn datblygu sgiliau problematig, sgiliau cyd-weithio mewn tîm, sgiliau dyfalbarhau. Hoffwn ddefnyddio’r proses creadigol i hybu’r hunan delwedd a hunan hyder yn y disgyblion, a hybu’r disgyblion i fentro ac arbrofi heb ofn methu. Hoffwyd creu gemau a phosau i chwarae ar y buarth i hybu dysgu tu allan i’r dosbarth, geiriau i’w ystyried ail- gylchu, marblau, dwr, olwynion.

Hoffwyd i’r ymarferwyr creadigol, disgyblion ac athrawon cydweithio efo cwmni ffilmio trwy’r prosiect. Mi fydd y cwmni ffilmio yn dogfennu'r siwrnai a phroses, yn hwyluso recordio’r disgyblion ac arddangos sgiliau digidol.

Hoffai Ysgol Gwaun Gynfi cyd-weithio gyda’r disgyblion o flwyddyn 6, sef plant oedran 10 i 11 oed.
I ddod i weithio'n greadigol yn ein hysgol, byddem yn gofyn i chi:

1. Fod gyda profiad o weithio’n llwyddiannus gyda phlant ac athrawon 2. Fod yn gyfathrebwr da (gyda phlant ac oedolion)
3. Rydych wedi ymrwymo i faes eich arbenigedd

Sut y gall technegau creadigol cynorthwyo athrawon i:

A) Defnyddiwch gyfryngau creadigol i arallgyfeirio ac ehangu eu strategaethau addysgu sgiliau hunan delwedd a dyfalbarhau
B) Codi lefelau cyrhaeddiad rhifedd
C) Datblygu hunan delwedd a hunan hyder y disgybl

Bydd eich swydd yn un bwysig a byddwch, yn benodol, fod yn ymwybodol o weithio'r un mor galed ag athrawon fel dysgwyr, ag y byddwch yn ei wneud gyda disgyblion fel dysgwyr.

Mi fydd y rhaglen yn cychwyn yn y Tymor Hydref a'r prosiect yn parhau o fis Hydref tan ddiwedd Chwefror. Proses gwerthuso yn parhau tan ddiwedd Ebrill.

Darllennwch y manylion llawn yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share