Galwad Agored - Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Gwynedd Greadigol

Fel rhan ddatblygu rhaglen gelfyddydau gweledol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. maent yn awyddus i gefnogi artistiaid o bob cefndir a phrofiad. Yn benodol, maen’t gyda diddordeb mewn clywed oddi wrth artistiaid sy’n byw, yn gweithio, sydd wedi astudio neu sydd â chysylltiadau agos â Chymru ac sy’n ymddiddori yn y canlynol:

1. Ffilmiau Byrion i ddangos yn y strandiau canlynol:
• Pensaernïaeth
• Crefft
• Gwneuthuriad
• Serameg
• Cerddoriaeth
• Chwedlau Cymreig
• Y Môr / Glan y môr
• Y Goruwchnaturiol / Paranormal
• Y Byrhoedlog
• Yr Ias a Chyffro

2. Artistiaid Newydd, y rhai sy’n Datblygu a’r rhai sydd ar Ganol eu Gyrfa

Maent yn edrych am gynigion ar gyfer gofod ffenest oriel newydd

Dyma’r Themâu:
Y Môr / Glan y môr
Mythau Cymreig , Chwedlau, Arwyr Gwerin.

Mae ganddynt ddiddordeb penodol mewn clywed oddi wrth artistiaid sy’n ymwybodol o gymdeithas ac sy’n creu gwaith sy’n cysylltu gyda neu sy’n berthnasol i gymunedau a chynulleidfaoedd ac artistiaid sy’n byw, yn gweithio, sydd wedi astudio neu sydd â chysylltiadau agos â Chymru.

3. Mythau a Chwedlau

Maent yn edrych am Artistiaid, Dylunwyr a Gwneuthurwyr i gymryd rhan mewn sioe gymysg ar y thema Mythau Cymreig, Chwedlau, Straeon Gwerin ac Arwyr Gwerin, i’w chynnal yn ystod yr Hydref 2017

4. Nofio
‘Maent yn edrych am Artistiaid sy’n gweithio mewn darlunio, graffeg, arlunio, a ffotograffiaeth i gymryd rhan mewn arddangosfa ar thema nofio i’w chynnal yn ystod y Gwanwyn 2018

5. Serameg Glan y môr
‘Maent yn edrych am Artistiaid a Chrochenwyr Serameg i gymryd rhan mewn arddangosfa werthu yn ystyried thema’r Môr, i’w chynnal yn gynnar yn yr Haf 2018

6. Ar Lan y Môr
‘Maent yn edrych am Artistiaid, Dylunwyr, Gwneuthurwyr a Chrefftwyr i gymryd rhan mewn sioe gymysg Hydref 2018 - Ionawr 2019. Bydd rhan o’r arddangosfa hon yn ffocysu ar werthu, ond ceir ffocws hefyd ar waith sy’n gysylltiedig ag eitemau a gwaith o gasgliadau ac archifau sy’n archwilio ac yn ystyried y teimlad o “hiraeth” sy’n gysylltiedig â’r gân a’r môr.

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.
Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â'm cariad
O amgylch hon fe dyf y lili Ac ambell gangen o rosmari.
Ar lan y môr mae cerrig gleision
Ar lan y môr mae blodau'r meibion
Ar lan y môr mae pob rinweddau
Ar lan y môr mae nghariad innau.
Llawn yw'r môr o swnd a chegryn
Llawn yw'r wy o wyn a melyn
Llawn yw'r coed o ddail a blode
Llawn o gariad merch wyf inne.
Mor hardd yw'r haul yn codi'r bore
Mor hardd yw'r enfys aml ei liwie
Mor hardd yw natur ym Mehefin
Ond harddach fyth yw wyneb Elin

7. Gwaith gyda Chasgliadau

Mae ganddynt ddiddordeb hefyd mewn clywed oddi wrth artistiaid a fyddai’n hoffi ymateb i’r môr trwy’r Casgliadau Celf a Serameg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Anfonwch e-bost atom yn mynegi’ch diddordeb gyda dolenni i’ch gwaith, manylion cyswllt, CV / Cefndir adynodwch pa gyfle yr ydych yn ymddiddori ynddo at: stj16@aber.ac.uk a jel24@aber.ac.uk

Dyddiad cau: 25 Mawrth 2017

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share