Comisiwn Artistiaid - Dilyn Olion Traed Arwyr - Taith Gelf Conwy
Gwynedd Greadigol

Mae Cyngor Conwy yn chwilio am artist i weithio gyda grwpiau o wirfoddolwyr i ddylunio a llunio gweithiau celf, gan ddefnyddio chwedl a straeon Arthur fel eu hysbrydoliaeth.

Lawrlwytho manylion llawn y prosiect - (bydd y PDF yma yn fuan)

Manyleb y Person

Bydd gofyn i'r artist fod ar gael i dreulio cyfanswm o 30 diwrnod yn gweithio gyda grŵp/grwpiau ym mhob un o'r lleoliadau arfaethedig (2 ddiwrnod yr un). Mae’n rhaid i'r artist ddarparu diweddariadau i'r Cyngor ar bwyntiau allweddol drwy gydol y cyfnod comisiynu.

Dylai'r artist fod â digon o brofiad o gynnal gweithdai gydag ystod eang o grwpiau cymunedol;

Gwybodaeth am yr ardal leol, iaith a diwylliant Cymru yn hanfodol;

Rhaid i bob artist sy’n rhan o’r prosiect fod yn hunangyflogedig a chanddynt eu hyswiriant - atebolrwydd cyhoeddus eu hunain;

Rhaid i'r artist gael gwiriad GDG - dylech gynnwys copi gyda'ch cais. - Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael £6,300 cyllideb deunydd cynhwysol - i ddylunio a chreu 15 darn o waith celf pwrpasol. *Bydd cyllideb Gosod ar wahân yn cael ei rheoli gan CBSC.


Cais
I wneud cais, anfonwch gopi o'ch CV a llythyr cais yn amlinellu profiad perthnasol a syniadau ar gyfer y prosiect erbyn 23/10/17 i -

Janet Johnson - Janet.Johnson@conwy.gov.uk - Ffôn: 01492 574504.

Sian Young - sian.young@conwy.gov.uk - Ffôn: 01492 575572.

Ariennir a chefnogir y Prosiect gan Croeso Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share