GALWAD AGORED Gwyl Cymru-Tsieina 2018: Comisiynau Celf Ddigidol
Gwynedd Greadigol

Digwyddiad rhyng-ddiwylliannol yw'r Wyl Cymru Tsiena (16-18 Chwefror 2018), i ysgogi cydweithio rhwng cymunedau Tsieiniaïdd a Chymreig ym Mangor a'r ardal gyfagos ac i edrych ar gysylltiadau ehangach drwy Prydain a Dwyrain Asia.


Ceir rhaglen artistig o ansawdd uchel yn ymdrîn â llenyddiaeth, celf ac ieithoedd Cymru a Tsieina. Trwy berfformiadau, barddoniaeth, cerddoriaeth, ffilm a gweithdai, bydd y digwyddiad byw aml-ddisgyblaethol yma yn cyd-daro â dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaïdd yn Chwefror 2018.


Mae dau gomisiwn y gellir ceisio amdanynt:

Comisiwn Wal Wen
Eleni mae Pontio'n lansio project arloesol o'r enw 'Wal Wen' - comisiwn celf digidol ar raddfa fawr i'w daflunio ar furiau gwyn enfawr cyntedd Pontio. Bydd y comisiwn cyntaf yn cyd-daro â Gwyl Cymru-Tsieina gyntaf Pontio.

Comisiwn Celf Digidol
Comisiwn i greu celf ddigidol yn arddull GIF wedi'i animeiddio, yn ymateb i'r thema Cymru-Tsieina, i'w arddangos ar y sgriniau digidol yn Pontio.

Detholwyr
Y detholwyr fydd Dr Haili Ma, Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Tsieinëeg a Deon Coleg Tsieina ym Mhrifysgol Caerdydd; Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr Gwobr Celf Rhyngwladol Artes Mundi; a Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru.

Lawrlwythwch y briff a manylion ymgeisio yma

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share