Cymunedau Crefftus
Gwynedd Greadigol

Hyfforddiant ym maes cynhyrchu a gwerthu crefftau

Art Stall

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd wedi bod yn cynnal rhaglen hyfforddi llwyddiannus o'r enw 'Cymunedau Crefftus' ar gyfer bobl Gwynedd ers blwyddyn neu ddwy bellach. Bydd cwrs arall yn cychwyn ym mis Medi yn Storiel, Bangor. Pwrpas y cwrs yw cynnig arweiniad ac anogaeth i fyfyrwyr sy'n awyddus dysgu mwy am greu crefftau ac anrhegion o gartref. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i arbrofi â gwahanol dechnegau a chrefftau, dysgu sut i farchnata a gwerthu oddi ar y we a mynychu ffair grefftau i werthu eu cynnyrch.

Mae’r hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Rebecca Hardy-Griffith a Morgan Griffith o gwmni DyfalDonc (www.dyfaldonc.com) sy'n wneuthurwyr a hyfforddwyr brwdfrydig a phrofiadol. Mae’r ddau yn rhannu o’u profiadau a’u gwybodaeth gan eu bod hwythau wedi bod drwy’r broses o sefydlu cwmni eu hunain dros y blynyddoedd diwethaf.

Dros wyth wythnos y cwrs mae'r myfyrwyr yn cael creu amryw o grefftau ac anrhegion unigryw. Uchafbwynt a diweddglo’r cynllun yw mynychu Ffair Grefftau Nadolig ble bydd gofyn iddynt gydweithio i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn wythnosol rhwng 9:30 a 12:30yb ar ddyddiau Mawrth gan gychwyn ar Fedi’r 5ed. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthu eu cynnyrch mewn ffair grefftau Nadolig ym mis Tachwedd. Os yr hoffech fynychu’r cwrs neu os oes arnoch angen mwy o fanylion cysylltwch â ni neu gweler y daflen archebu atodol.

(Cwrs ar gael i drigolion Gwynedd yn unig)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share