Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol
Galwad am Ymarferwyr Creadigol- Prosiect Ysgol Y Traeth
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau: 12:00pm dydd Mercher, 18 Hydref

Mae Ysgol y Traeth, Abermaw am archwilio sut i wella safon llafaredd disgyblion blwyddyn 1 mewn modd creadigol, trwy gydweithio a dyfalbarhau i ddatrys problemau. Hoffent ddefnyddio’r ardaloedd lleol i sbarduno’r creadigrwydd y prosiect.

Mae Ysgol Y Traeth  yn ysgol Gymraeg drefol ger y lli. Mae’r mwyafrif o ddisgyblion yn dod o gartrefi di-Gymraeg.
Maent yn chwilio am ddau ymarferydd creadigol hyblyg llawn dychymyg sydd â’r gallu i weithio mewn partneriaeth (rhannu, gwneud penderfyniadau, hwyluso profiadau ymarferol ac arfarnu a myfyrio) ar y cyd a’r athrawon. Rhywun sy’n medru ysgogi ac ysbrydoli plant cyfnod sylfaen o fewn awyrgylch gynhaliol.
Hoffai’r disgyblion weithio gyda rhywun sydd yn hwyl, hapus, cyfeillgar, yn dangos parch at eraill ac yn trio eu gorau bob amser.

Maent yn rhagweld cytundeb hyd at un diwrnod yr wythnos (dydd Mawrth) i gychwyn 16 Ionawr a gorffen 13 Mawrth (cyfanswm o 8 sesiwn) gyda diwrnod arall ar gyfer cyd-gynllunio i’w drefnu cyn cychwyn y prosiect cyn y Nadolig.

Y ffi fydd £250 y diwrnod + hyd at £20 o gostau teithio. Mae yna gyllideb o £600 tuag at adnoddau.

Manylion llawn - cliciwch yma

Mae'n ofynnol i bob Ymarferydd Creadigol fod ar gael i fynychu rhaglen hyfforddiant am ddau ddiwrnod (yn ddi-dal) 21/22 neu 23/24 Tachwedd. Nid oes rhaid mynychu os ydych eisoes wedi derbyn hyfforddiant.

Os hoffech wybod mwy yna ffoniwch Mari ar 01766 530616  neu 07774459978.


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share