Galw Am - Hyrwyddwyr celfyddydau dawns
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau - 21/3/18

Edau yw Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg : Gogledd Cymru. Maent yn chwilio am Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol ar gyfer y rhwydwaith rhanbarthol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru.

Trosolwg o’r rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol

Mae Edau yn chwilio am Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol sy’n addysgwyr profiadol ym maes y celfyddydau mewn addysg gynradd neu uwchradd, unai’n athro cymwys neu’n ymarferydd celfyddydol profiadol gyda phrofiad o’r byd addysg sy’n barod i rannu ei sgiliau, profiad, arbenigedd a brwdfrydedd ag athrawon ac ysgolion eraill, ac ymgymryd â rôl o eiriolwyr cyhoeddus o addysg gelfyddydol a chreadigol.

Bydd y rhwydwaith yn ariannu costau’r ysgolion i ryddhau’r Hyrwyddwyr a fydd yn treulio cyfnodau byr o amser o fewn y flwyddyn academaidd yn hyrwyddo arferion gorau, hyfforddiant, cefnogi eraill i fabwysiadau dulliau tebyg, neu ddod ag eraill i mewn i’w hysgol i arsylwi a dysgu.

Mae’r rôl yma hefyd yn cynnwys elfen o ddyletswydd ymgynghorol o fewn y rhwydwaith yn gyffredinol.

Lawrlwythwch y manylion llawn

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share