Galwad am Wirfoddolwyr ar gyfer Mae Gen i Go
Gwynedd Greadigol

Mae Gen i Go’ yw’r prosiect amrywiol a chyffrous sydd wedi bod yn cael ei arwain gan GISDA ers Ionawr 2017. Hyd yma mae wedi cysylltu â phobl o bob oed a chefndir, i gyd â un peth yn gyffredin sef rhywbeth i’w ddweud am Dre.
Ers y cychwyn, nod y prosiect yw i roi llais i bobl Caernarfon a gwneud defnydd creadigol o’r llais yna.
Uchafbwynt y prosiect fydd darn creadigol sy’n cyfuno theatr, celf a gwaith cymunedol a fydd yn ran o Gŵyl Arall, sy’n digwydd ar 7–9 o Orffennaf. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â ni i greu y digwyddiad arloesol a chreadigol hwn.
Gofynion
· Bydd angen i’r gwirfoddolwyr fod yn rhydd i wirfoddoli o’r 3ydd i’r 9fed o Orffennaf · Bydd angen gallu gweithio’n dda mewn tîm· Bydd angen i’r gwirfoddolwyr fod â meddwl agored am beth sy’n creu ‘profiad
creadigol bositif’
Bydd cinio am ddim bob dydd a lwfans arianol dyddiol ar gael ar gyfer yr holl wirfoddolwyr.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Elan Rhys elan.rhys@gisda.co.uk neu 01286 671153

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share