Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Prosiect Ysgol Gynradd Bodedern
Gwynedd Greadigol

Mae Ysgol Gynradd Bodedern yn chwilio am ymarferwyr creadigol hyblyg sydd â’r gallu i weithio mewn partneriaeth (rhannu gwneud penderfyniadau, hwyluso profiadau ymarferol ac arfarnu a myfyrio) ar y cyd a’r athrawon. Rhywun sy’n medru ysgogi ac ysbrydoli eraill o fewn awyrgylch cynhaliol.

Hoffai’r disgyblion weithio gyda rhywun cŵl, clên, amyneddgar, sy’n deall plant, yn fentrus ac yn llawn dychymyg.

Gan ddefnyddio’r thema Gofalu am Ein Byd hoffent archwilio sut I ddatblygu brwdfrydedd a sgiliau iaith gydag elfen o waith ysgrifennu gyda disgyblion Blwyddyn 4 a 5? Maent yn awyddus i gyfuno croesdoriad o sgiliau ac yn agored i syniadau gwreiddiol a chyffroes.

Byddwch yn gweithio gyda dosbarth o 26 o ddisgyblion Blwyddyn 4 a 5 ynghyd ag athrawes.

Rhaid i chi fod â DBS cyfredol a yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae Ysgol Gynradd Bodedern yn ysgol gynradd Gymreig gartrefol ei naws gyda 107 o ddisgyblion mewn pedwar dosbarth.

Maent yn rhagweld cytundeb o ddiwrnod yr wythnos am oddeutu 10 wythnos yn ystod Tymor y Gwanwyn, 2018.

Y ffi yw £250 y diwrnod

Cliciwch yma i lawrlytho briff llawn (PDF)

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share