Recordiau Pesda Roc
Gwynedd Greadigol

Sengl Newydd - Ceffylau Lliwgar – Dyfrgi Dolig – Recordiau Pesda Roc 004

Dyma lawnsio offrwm Nadolig gan Ceffylau Liwgar. Mae'r gan yn adrodd stori wir am aelod o'r band yn dod wyneb yn wyneb a dyfrgi mawr gwyllt pan yn chwilio am goeden dolig funud olaf. Mae hi hefyd yn brotest yn erbyn gor-fasnacheiddio'r wyl.

“Y pethau syml a syfrdanol o'n cwmpas fydda i yn eu trysori go iawn” meddai Dafydd Rhys.”Dwi ddim yn gwbod a'i fi neu'r dyfrgi gaeth fwya o syndod pan ddaethon ni wyneb yn wyneb mor annisgwyl yn oriau man bore Nadolig!”

“Mae'r gor-fasnacheiddio yn troi eira'n law” yw sylw Gwynfor Dafydd yn y gan.”Dwi am roi fudeo Citezen Kane Orson Welles i bawb Dolig yma - gwglwch o os da chi ddim yn dallt yr arwyddocad ”

Recordiwyd y gan ar stiwdio symudol Gwyn Maffia yn Caban Cader Idris fis Tachwedd 2016.

Gwynfor Dafydd yw'r prif lais, mae Gwyn Jones yn cynhyrchu, chwarae gitar acwstig, bas, synth ac offer taro a Dafydd Rhys yn chwarae gitar acwstig a thrydan a synth. Gwahoddwyd Iestyn Jones i ganu llais cefndir a chadwyd clustiau pawb yn gynnes gan eu gapiau gaeaf Llysiau'r Dial / Japanese Knotweed'.

Cliciwch yma i chwarae'r gan:
www.dropbox.com


 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share