CONNECT / EXCHANGE
Gwynedd Greadigol

Preswyliadau Cyfnewid / Ymchwil / Rhwydweithio i artistiaid sy'n gweithio â chyfryngau'r sgrîn, i'w cynnal ledled y DG

Mae Northern Film & Media yn chwilio am artistiaid uchelgeisiol a brwdfrydig yng nghyfnodau cynnar ac yng nghanol eu gyrfaoedd sy'n agored i roi cynnig ar ac i rannu syniadau newydd ac sydd yn awyddus hefyd i elwa ar y cyfleoedd ar gyfer cymorth a rhwydweithio y gall Connect/Exchange eu cynnig. Bydd y cynllun preswyl i artistiaid yn cynnwys dwy ran, ynghyd â digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol cysylltiedig.

Mae lle I i wyth artist ar y cynllun – tri o Ogledd Ddwyrain Lloegr, un artist yn yr Alban, un artist wedi'i leoli yng Nghymru a thri artist a fydd yn gweithio'n genedlaethol. Cynhelir y preswyliadau yn ein sefydliadau partner, Metal (Lerpwl), Stills (Caeredin), Chapter (Caerdydd) a Chanolfan Celfyddyd Gyfoes BALTIC + Prosiect Newbridge (Newcastle-Gateshead).

I gael gwybodaeth bellach am Connect/Exchange, ein sefydliadau partner a sut i wneud cais, ewch i wefan prosiect Connect/Exchange. projects.northernmedia.org

DYDDIADAU CAU:

Y dyddiad cau ar gyfer y preswyliadau gyda Metal, Chapter a Chanolfan Celfyddyd Gyfoes BALTIC + Prosiect Newbridge fydd:

10am, dydd Llun, 16 Ionawr 2017.

Y dyddiad cau ar gyfer y preswyliad gyda Stills fydd: 10am, dydd Llun, 27 Mawrth 2017.


 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share