ZEITGIST GWAITH SY'N CYFLEU YSBRYD EIN HOES
Gwynedd Greadigol

Ffi Cyflwyno: £25 (yn cynnwys TAW)

Brexit, Trump, globaleiddio, newid hinsoddol, tlodi, anoddefgarwch crefyddol, argyfyngau ymfudwyr a ffoaduriaid, amrywiaeth ddiwylliannol, cenedlaetholdeb, ffiniau, troseddau casineb, boneddigeiddio a rhaniadau cymunedol. Er gwaetha'r cynnydd economaidd-gymdeithasol a thechnolegol a gafwyd, rydym yn byw mewn byd lle mae anghydraddoldeb, rhyfel a chynnwrf gwleidyddol yn rhemp, yn enwedig i'r rheiny sy'n byw dan orthrwm llywodraethau gormesol.

Mae Diffusion yn chwilio am waith gan ffotograffwyr ac artistiaid sy'n cyfleu ysbryd ein hoes, yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd, yn cynnig mewnwelediad ac atebion newydd ac yn herio'r status quo.

David Drake - Cyfarwyddwr, http://www.ffotogallery.org, Cyfarwyddwr Gŵyl Diffusion
Gintaras Cesonis - Cadeirydd, Cymdeithas Ffotograffwyr Lithwania
Jean-Marc Lacabe - Cyfarwyddwr, Le Chateau d'Eau, Toulouse
Matthias Bullinger a Gisela Diringer - Cyd-Gyfarwyddwyr: Bildkultur, Stuttgart
Jens Friis - Prif Olygydd, Cylchgrawn Katalog, Denmarc
Malcolm Dickson - Cyfarwyddwr, Street Level Photoworks, Glasgow

Bydd y gwaith a ddewisir yn cael ei gynnwys yn arddangosfa arbennig ZEITGEIST ac fe fydd yna ddyfarniadau ychwanegol o rhwng £1,000 a £3,000 er mwyn caniatáu i bum prosiect gael eu cyflwyno ar ffurf ehangach. Bydd buddion ychwanegol i’r artistiaid a ddewisir yn cynnwys cyfleoedd i gyhoeddi mewn print ac ar-lein a thocynnau am ddim i ddigwyddiadau Diffusion.

Bydd yr holl ffioedd cyflwyno yn cyfrannu'n uniongyrchol at gostau cynhyrchu arddangosfeydd a digwyddiadau Diffusion 2017 ac ni fydd unrhyw drydydd parti yn elwa arnynt.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share