Galw am Artist Tecstilau ar gyfer prosiect yn Venue Cymru
Gwynedd Greadigol

Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy yn chwilio am Artist Tecstilau Profiadol Llawrydd.
Ffi: 19 diwrnod @ £200 £3,800
Deunyddiau £1,000
Dyddiad Dechrau: EBRILL 2017
Hyd : 12 Mis
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 5:00pm 28 Chwefror 2017

Swydd ddisgrifiad: I hyrwyddo prosiect tecstilau misol gydag oedolion 50+ a fydd yn ymdrin ag unigrwydd a bod yn ynysig gan ganolbwyntio'n benodol ar bobl hŷn sydd mewn peryg o hyn

Bydd y prosiect yn dechrau ym mis Ebrill 2017 ac yn gweithredu yn fisol hyd at fis Ebrill 2018

Darperir cludiant ar gyfer cyfranogwyr o leoliadau gwledig i wneud y prosiect yn hygyrch i fwy o bobl.
Bydd Cartrefi Conwy yn darparu unigolyn profiadol i gefnogi’r cyfranogwyr yn y grŵp.

Ebostiwch eich CV ac enghreiffiau o’ch gwaith i Alison Denton, Swyddog Personel a Chefnogi Gweinyddiaeth, Venue Cymru ; alison.denton@venuecymru.co.uk

Manylion llawn - cliciwch yma

Fe fydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod wythnos 6 Mawrth 2017.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share