Galw am Artistiaid - STAMP:Castell02, Caernarfon
Gwynedd Greadigol

Yn dilyn ar lwyddiant STAMP: Castell01 yn 2016, mae'r digwyddiad yn dychwelyd gyda STAMP: Castell02 o ddydd Gwener 12 - Dydd Sul 14 Mai, 2017. Rydym yn gwahodd artistiaid i gynnig syniadau ar gyfer gwaith celf safle-benodol ac ymyraethau celfyddydol ar gyfer STAMP Castell02 yn y Castell ac o gwmpas waliau’r dref. Fel y llynedd, mi fydd STAMP Castell02 yn cyd-redeg â gŵyl fwyd Caernarfon.

Bydd hyd at 12 o weithiau celf yn cael eu dewis a fydd yn ymateb i Gastell Caernarfon a lleoliadau o fewn waliau’r dref, diwylliant a threftadaeth gan gynnig ffyrdd newydd o edrych ac ymgysylltu a phensaernïaeth a hanes y dref. Maent yn annog ceisiadau aml-gyfrwng gan gynnwys cerfluniau, gosodiadau a pherfformiadau, gwaith digidol.

Bydd rhaid i’r artistiaid gydnabod a sicrhau na fydd eu gwaith yn amharu neu effeithio ar safle Treftadaeth y byd, na chynnwys na bod â chysylltiad gwleidyddol. Bydd gofyniad hefyd i gydymffurfio a pholisïau a gweithdrefnau CADW.

Mi fydd yr artistiaid llwyddiannus yn cael ffi o £500 hyd at £1000 ar gyfer eu costau gan gynnwys deunyddiau. Mi fydd na chyllideb ar wahân ar gyfer costau gosod.

Er mwyn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddysgu mwy am y prosiect, ymweld â’r Castell, lleoliadau posib a thrafod syniadau thematig rydym yn cynnig teithiau agored gyda thîm STAMP Castell 02:

• 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Mercher 15 Mawrth
• 10y.b ac 11:30y.b, Dydd Sadwrn 18 Mawrth
• 2y.h ac 3:30y.h, Dydd Sul 19 Mawrth.

Mae'n RHAID i’r artistiaid fynychu un o’r diwrnodau agored er mwyn cael eu hystyried i gymryd rhan yng Nghastell 02.

Os oes gennych ddiddordeb ymgeisio ond yn methu mynychu dim un o’r dyddiadau uchod cysylltwch â’r tîm.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 3 Ebrill, 12 o'r gloch. Dylai'r ceisiadau gynnwys:

- Datganiad cryno o'r syniad (i fyny at 500 gair) gyda braslun
- CV cyfredol
- Hyd at 5 esiampl o waith blaenorol NEU gyfeiriad gwefan
- Amcangyfrif o’ch cyllideb yn cynnwys amcan o gostau gosod .

Gyrrwch eich ceisiadau i stampcastellcymru@gmail.com neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Claire Turner, Rheolwraig Gelfyddydol ar 07879 426491.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share