Swydd - Cydlynydd Prosiect Helfa Gelf
Gwynedd Greadigol

Yn ddibynnol ar gadarnhau nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Helfa Gelf yn chwilio am unigolyn creadigol a deinamig i gydlynu prosiect Stiwdios Agored llwyddiannus yn siroedd Gwynedd, Conwy, Dinbych, y Fflint a Wrecsam.

Bydd y cytundeb llawrydd hwn yn para am gyfnod penodol, o fis Ebrill/Mai 2018 tan fis Rhagfyr 2018.

I gael mwy o wybodaeth a disgrifiad llawn o'r swydd, e-bostiwch pastelbirdpainter@yahoo.fr

Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaid o blith yr Awdurdodau Lleol.

Ffi - £10,000
Cyfnod - Ebrill/Mai - Rhagfyr 2018
Dyddiad cau: 29 Mawrth, 5pm

Bydd y Cydlynydd yn atebol i Bwyllgor Rheoli a Chyfarwyddwyr Helfa Gelf Cyfyngedig (HGC).

Lawrlwytho swydd ddisgrifiad llawn - cliciwch yma (saesneg yn unig)

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share