Ymgeisio ar gyfer Arddangosfa AGORED
Gwynedd Greadigol

Ddyddiad Cau Ceisiadau
17.08.18 4yp
Dim Ffi Cais

Noddir gan Gwyn & Mary Owen

Mae Arddangosfa AGORED Galeri yn gyfle i unrhyw artist gyflwyno gwaith ar gyfer arddangosfa a gynhelir yn Safle Celf Galeri rhwng 9 Tachwedd a 14 Rhagfyr 2018.

Gall yr artist for yn fyfyriwr/fyfyrwraig, yn broffesiynol neu yn artistiaid heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol mewn celf. Does dim cyfyngiad o ran cyfrwng waith artist (film, ffotograffiau, portreadau, crefft, gwydr ac ati), na chwaith cyfyngiad oed na lleoliad daearyddol artist/ymgeisydd with ymgeisio.

Am mwy o wybodaeth ac i lawr lwytho ffurflen ymgeisio cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share