Swydd: Cyd-gysylltydd Prosiect
Prosiect Plas Carmel, Anelog, Aberdaron
Gwynedd Greadigol

Nod y prosiect yw adfer hen gapel hanesyddol ynghŷd â thŷ capel ar gyfer ei osod i deulu. Hefyd, mewn adeilad a arferai fod yn siop wledig, bwriedir creu safle amlbwrpas fydd, ymysg pethau eraill, yn rhoi cyfle i ddehongli hanes a threftadaeth yr ardal. Mae’r pwyllgor yn awyddus i benodi Cyd-gysylltydd i ddatblygu a gwarchod y safle er budd y gymdogaeth. Cytundeb 5 mis.

Oriau; 2 ddiwrnod [14 awr] yr wythnos [oriau hyblyg yn ôl anghenion y swydd]

Cyflog; £26,293.00 [pro rata 2 diwrnod am 5 mis = £4,382.17]

Swydd ddisgrifiad - cliciwch yma

Ffurflen gais - cliciwch yma

Am sgwrs anffurfiol a phecyn gwybodaeth cysylltwch;

01758 760295 / alundwyros@btinternet.com

Dyddiad cau; 31 Awst 2018

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share