Galw am: ymarferwyr I arwain project celfeddydau gyda Ysgol Bodedern
Gwynedd Greadigol

A yw gweithgareddau awyr agored celfyddydol yn helpu agwedd ac ymddygiad bechgyn?

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn chwilio am ymarferwyr i arwain prosiect sydd â’r nod o wella agwedd ac ymddygiad bechgyn Blwyddyn 8 drwy waith celfyddydol allan yn yr awyr agored.

Eleni, mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn 40 mlwydd oed, ac i ddathlu mae 10 o fechgyn Blwyddyn 8 yn chwilio am ymarferwyr all greu prosiect celfyddydol awyr agored, drwy ddefnyddio ac addasu tir gwyllt yr ysgol i gofnodi’r penblwydd arbennig yma.

Ysgol naturiol ddwyieithog yw Ysgol Uwchradd Bodedern gydag ethos Gymraeg gref. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Disgwylir rhywfaint o amser cynllunio ym mis Hydref / Tachwedd (fe fydd ffi am y gwaith yma), a bydd y prosiect yn cychwyn ar waith ym mis Ionawr.

Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld bydd y prosiect yn rhedeg am un diwrnod bob wythnos am 10 wythnos, ond gall hyn newid. Cytundebir yr ymarferydd gan yr ysgol, a thrafodir y manylion terfynol a’r dyddiadau gyda’r ymgeisydd llwyddiannus, wedi’r penodiad.

Tâl yr ymarferydd bydd £250 am ddiwrnod llawn.

Fe fyddwch yn rhan o dîm fydd yn cynnwys 10 bachgen o Flwyddyn 8, athro Iaith, athro Addysg Gorfforol ac un ymarferwr arall.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus fynychu hyfforddiant deuddydd cynllun Ysgolion Greadigol Arweiniol, gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

I ymgeisio gyrrwch:

• CV diweddar gyda llythyr byr yn cwmpasu eich rheswm am ymgeisio a sut gall eich celfyddyd chi helpu ein disgyblion.

• Enw a manylion cyswllt 2 ganolwr.

At: Mared Elliw Huws, Asiant Creadigol
m.huws@bangor.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener Medi 29

The ability to speak Welsh is essential.

Ysgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 650 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Maent yn ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol lle rhoddir cryn bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg fel cyfrwng dysgu ac mae yma awyrgylch naturiol Gymreig a chartrefol. Cymraeg yw iaith gymdeithasol a gweinyddol yr ysgol.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share