Helfa Gelf 2017
Gwynedd Greadigol

Mae Helfa Gelf wedi dechrau ers 1 Medi. Gyda artistiaid a stiwdios yn agor eu drysau i'r cyhoedd ar y dyddiadau canlynol; 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 Medi.

Mae dros 250 o artistiaid mewn 115 o leoliadau ledled rhanbarth Gogledd Cymru yn cymryd rhan yn yr Helfa Gelf eleni. Mae'n gyfle i weld y tu ôl i llenni'r byd hwn ac i weld y gwaith yn cael ei greu yn ogystal â chyfle i brynu'n uniongyrchol gan yr arlunydd neu'r gwneuthurwr.

Ariennir Helfa Gelf gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol, ac fe'i noddir gan Lywodraeth Cymru; ynghyd â chymorth gan yr Awdurdodau Lleol ar draws Gogledd Cymru sydd wedi caniatáu datblygiad Helfa Gelf.

CynhelirHelfa Gelf yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam o ddydd Gwener i ddydd Sul ym mis Medi 2017. Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael ar-lein yn https://helfagelf.co.uk/ neu cadwch lygad allan am lyfryn AM DDIM eleni sydd ar gael mewn gwahanol leoliadau.
For further details, images and information about the studios go to www.helfagelf.co.uk

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share