Seminar Celfyddydau Cyfranogol 10/02/2017
Gwynedd Greadigol

celf

Cafwyd diwrnod da yn Seminar Celfyddydau Cyfranogol Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru ddydd Gwener 10fed o Chweforor. Bu i 30 o bobl gyfranogi yn y digwyddiad gan wrando ar gyflwyniadau a sesiwn holi ac ateb. Yn ogystal bu i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yng nghwmni artistiaid cymunedol amrywiol. Roedd cyfleoedd i gyfranogi a chreu cysylltiadau newydd hefyd yn rhan allweddol o’r diwrnod. Ein gobaith yw gallu trefnu sesiwn arall tebyg yn y dyfodol gan i ni dderbyn adborth bositif a galw am fwy o ddigwyddiadau o’r fath.

Dyma rannu rhywfaint o wybodaeth o’r sesiwn ar ein gwefan i rai a fu’n bresennol yn ogystal ac i’r rhai na fu modd iddynt fynychu…

• Crynodeb o’r dydd trwy gyfrwng trydar a Storify… https://storify.com/OrielYnysMon/seminar-celfyddydau-cyfranogol-participatory-arts-
• Ffotograffau gan un o’n mynychwyr (Mari Pritchard, Edau)… https://drive.google.com/open?id=0B2qLWBL4_-M0ZnVRWGw1TU9FVzA

Cyflwyniad Criw Celf 10.02.2017 (Gwawr) - cliciwch yma

Cyflwyniad Oriel Wrecsam (Claire) - cliciwch yma

Cyflwyniad Sian Fitzgerald 10.02.2017 - cliciwch yma

Taflen 10.02.17 - cliciwch yma

Gweithgareddau UCC 2015-16 - cliciwch yma

Proffil Swyddogion - cliciwch ymaOriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share