Mae gan pawb Stori i’w Dweud: Hyfforddiant Profiad Stori Bywyd 5 niwrnod
Gwynedd Greadigol

Mae Re-Live yn elusen sydd wedi derbyn gwobr am ddarparu rhaglen dynamig ac ysbrydoledig ar Waith Stori Bywyd.

Dros y deng mlynedd diwethaf maent wedi cyd-greu gwaith theatrig gyda phobl hŷn, cyn-filwyr a’u teuluoedd sy’n byw â straen wedi trawma, pobl sy’n byw â salwch angeuol a phobl sy’n byw â dementia a’u hanwyliaid. Maent yn creu theatr sy’n rhoi sialens i stigma gan wyrdroi sut yr ydym yn gweld ein gilydd.
Bydd Cyd-Gyfarwyddwyr, Alison O’Connor a Karin Diamond yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant profiad 5 niwrnod gan rannu 10 mlynedd o sgiliau a phrofiad yn y maes o Waith Stori Bywyd.

Gan fod Celfyddydau mewn Iechyd yn cael ei flaenoriaethu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Llywodraeth Leol, mae’r hyfforddiant hwn wedi ei ddylunio er mwyn arfogi cyfranogwyr gyda’r sgiliau angenrheidiol er mwyn cynnal gwaith stori bywyd arloesol moesegol. Bydd yn gyfle unigryw i artistiaid ddarganfod ffyrdd newydd o ymchwilio ac ehangu eu hymarfer, drwy asesu’r amrywiol gyfleoedd y mae’r maes hwn yn ei gynnig iddynt. Gwahoddir cyfranogwyr i adlewyrchu ar eu profiad bywyd personol gan fod yn barod i rannu agweddau o hynny gyda’r grŵp hyfforddi.

Wrth wraidd yr hyfforddiant hwn, ein gweledigaeth yw gweld Cymru’n dod yn begwn rhyngwladol ar gyfer gwaith Celfyddydau mewn Iechyd a Lles.

Pryd a lle:

4 – 8 Medi 2017: Chapter, Caerdydd (uchafswm o 8 cyfranogwr) 18 – 22 Medi 2017: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug (uchafswm o 8 cyfranogwr)

Amser: 10 y bore – 5 y prynhawn Ffi gyda chymhorthdal: £200
Wedi ei gefnogi gan ACW, Re-Live, Chapter a Theatr Clwyd

Ar gyfer pwy:

Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at gyfranogwyr celf sy’n gweithio mewn unrhyw ddull artistig neu iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol ac sydd â phrofiad mewn ymarfer celfyddydol. Maent yn chwilio am gyfranogwyr sydd â diddordeb mewn pobl, y gymuned a’u storïau.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyfforddiant, a fyddech cystal ag anfon ebost yn amlinellu eich diddordeb a’ch profiad perthnasol i: info@re-live.org.uk

Cynhelir yr hyfforddiant 5 niwrnod drwy gyfrwng y Saesneg, ond ‘rydym yn croesawu cyfranogwyr celfyddydol Cymraeg hefyd.

http://www.re-live.org.uk/lifestorytraining/Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share