Cysawd Eryri - galw ar artistiaid
Gwynedd Greadigol

Dyddiad Cau: 26 Mai, 2017. (5yp)

Bydd cynllun Cysawd Eryri yn ail greu Cysawd yr Haul o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

Bwriedir gwneud hyn drwy osod modelau o’r planedau a rhinweddau eraill Cysawd yr Haul mewn busnesau ar draws y Parc Cenedlaethol, gan ddefnyddio pellteroedd cymhareb. Mae’r model yn fodd effeithiol o osod maint Cysawd yr Haul yn ei gydestyn ac yn ychwanegu gwerth at statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri. Er enghraifft, os lleolir yr Haul yn Blaenau Ffestiniog, buasai’r blaned Sadwrn yn Trawsfynydd a Plwton yn Tywyn.

Y bwriad yw gosod modelau o’r planedau, comedau a gwregys asteroid mewn busnesau sydd wedi ei lleoli yn y mannau cywir. Disgwylir i’r busnesau fod ar agor i’r cyhoedd (caffis, bwytai, atyniadau) a chytuno i gyd-fynd a gofynion y cynllun. Mae model tebyg yn bodoli yn America http://www.roadsideamerica.com/story/11386

Bydd y ‘planedau’, deunydd dehongli a’r pecyn Cysawd yr Haul yn codi ymwybyddiaeth a diddordeb o’r statws Awyr Dywyll Eryri ymysg y busnesau (lleoliadau) sy’n cymryd rhan. Drwy ddod yn ymwybodol bydd y mentrus yn meddwl am sut gellir manteisio o’r statws Awyr Dywyll i ddenu ymwelwyr ac ymestyn yr tymor twristiaeth.

Bydd y plant ysgol fydd yn cydweithio gyda’r artistiaid yn dysgu am cysawd yr haul, seryddiaeth a’r bydysawd ehangach gan werthfawrogi Statws Awyr Dywyll Eryri a sut gellir ei farchnata er mwyn mantais yr economi leol.

Yr Artistiaid

Maent yn chwilio i gomisiynu artistiaid llawrydd i weithio gyda ysgolion i greu modelau o’r planedau a’i gosod mewn busnesau ar draws Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd yr artistiaid yn gweithio gyda phlant ysgolion cynradd neu uwchradd i greu y modelau, a thrwy hynny ysgogi eu diddordeb mewn astroleg.

Am fwy o fanylion cliciwch yma i lawrlwytho’r briff,neu cysylltwch gyda Rachel Roberts Rachel@mentermon.com / 01766 514057Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share