BRÎFF I YMGEISWYR: CYFLE ARTIST PRESWYL YNG NGWYNEDD
Gwynedd Greadigol

Prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Stamp ac Addo yw’r cyfnod preswyl hwn.

Bwrsari: £1,000 am 1 mis, yn cychwyn fis Gorffennaf 2017

Dyddiad cau ceisiadau: 20 Mehefin 2017

Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth artistiaid a gwneuthurwyr â dull cydweithredol/cyfranogol o fynd ati i ymgymryd â’r cyfnod preswyl hwn yn yr efail yng Ngefail yr Ynys yng Nghaernarfon.

Mae’r cyfnod preswyl yn ceisio ymchwilio i botensial Gefail yr Ynys fel adnodd a lle celf i Gaernarfon. Nod y cyfnod preswyl yw dwyn sylw at bwysigrwydd ehangach arfer celfyddydol yn y gymdeithas yng Nghymru. Bydd gweithio gyda’r gymuned ehangach ac, yn benodol, gydag aelodau CARN (Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon), sef grŵp o artistiaid, sefydliadau ac aelodau’r gymuned sy’n ymddiddori yn natblygiad parhaus y celfyddydau yng Nghaernarfon.

Rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio mewn gefail fydd yr artist/ dylunydd/ gwneuthurwr o Wynedd, ond ni fydd o reidrwydd yn weithiwr metel profiadol. Mae gennym ddiddordeb mewn derbyn cynigion oddi wrth artistiaid ar ddechrau’u gyrfa ac yn cychwyn dod yn amlwg sydd â diddordeb mewn dylunio, pensaernïaeth, amgylchedd neu grefft cyfoes ac yn awyddus i gael profiad o weithio gydag eraill i ddatblygu syniadau. Ethos o arfer cydweithredol ac ymgysylltu sydd bennaf.

Mae’r cyfle yn agored i artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw yng Ngwynedd.

Lawrlwytho’r brîffOriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share