Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor
Gwynedd Greadigol

Comisiwn Creadigol
Storiel, Bangor
Amgueddfeydd a’r Celfyddydau
Cyngor Gwynedd.

Teitl: Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor

Hyd y Cytundeb: Canol Medi 2017 - diwedd Hydref/Tachwedd 2017 ond opsiwn i barhau wedi
hynny o dan Cam 2 2017/2018

Ffi: £3,999
Hwn i gynnwys ffi'r artist ( £200 y dydd x 15 diwrnod) a
cyllideb i drefnu’r gweithgareddau gwerth £999

Dyddiad Cau Ymgeisio: 3yh, 8 Medi, 2017 .
Dyddiad Cyfweliad: 14 Medi, Storiel, ,Bangor .

Y Brîff

Mae Storiel yn dymuno comisiynu unigolyn neu gorff celfyddydol i ymgymryd â Cham 1 o brosiect celf gymunedol gan weithio yn agos gyda’r gymuned. Mi fydd yn cynnwys cyfres o weithgareddau a /neu ddigwyddiadau cychwynnol i gasglu syniadau ar gyfer creu darn neu ddarnau o waith celf i’w lleoli yn Storiel. Mi fydd y prosiect yn parhau ac yn cael ei wireddu o dan Cam 2 rhwng Tachwedd 2017 a Hydref 2018 gyda chyllideb ychwanegol o oddeutu £10,000 .

Nod y prosiect fydd ymgysylltu gyda phobl a phlant Gwynedd a chasglu syniadau ar gyfer gwaith/gweithiau celf a fydd yn cael ei osod tu allan i Storiel, Bangor, gan arwain at berchnogaeth ynddo. Fel rhan o’r tîm mi fydd Artist yn arwain y broses.

Mi fydd yn gyfle i gael -

• rannu profiadau a dysgu sgiliau creadigol,
• gyfranogi mewn gweithgareddau diwylliannol
• hwyluso partneriaethau a pherthnasau newydd,
• creu cysylltiadau newydd
• adeiladu hyder
• fwynhau’r broses greadigol a chael mynegi eu hunain
• o bosib bod yn rhan o weithgareddau Cyfuno Gwynedd a Dysgu trwy Greadigrwydd

Mae cyfle i’r gwaith/gweithiau celf fod yn rhan o’r ardal tu allan i Storiel fel yr ardd, y tirlun, ardal ger lawnt Storiel ac o bosib yr adeilad ei hun. Bydd angen rhoi ystyriaeth gofalus i’r lleoliad terfynol gan feddwl am oblygiadau adeilad rhestredig , ceisiadau cynllunio , diogelwch, cynnal a chadw a sicrhau mynediad i bawb o dan Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.

Noder bod hyn bosib drwy gwmni Watkin Jones & Sons wrth dderbyn caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad anheddol yn y Bae. Mae’r cytundeb yn gofyn i’r arian gael ei wario mewn ffordd benodol, fel a ganlyn:-
• “ Cyfraniad Celf Gyhoeddus yn golygu swm gwerth £5,000 i gael ei ddefnyddio gan y Cyngor ar gyfer darparu Celf Gyhoeddus i gynnwys lle’n briodol cerflun, dodrefn stryd , tirlunio a/neu fanylion pensaernïol o fewn y Datblygiad neu o fewn ardal y Datblygiad”.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share