Cystadleuaeth Agored Gogledd Cymru i artistiaid ifanc 2018
23 Mehefin - 24 Awst
Gwynedd Greadigol

YDYCH CHI’N ARTIST GWELEDOL IFANC O OGLEDD CYMRU?
PEIDIWCH COLLI’R CYFLE!


Gwobr 1af: Wal ar gyfer eich gwaith am flwyddyn lawn @ Theatr Clwyd
2il wobr: gwerth £50 o stwff celf!

Mynnwch le i’ch gwaith celf chi yn un o brif orielau celf Gogledd Cymru ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol o bob rhan o’r rhanbarth yn y gystadleuaeth gelf flynyddol yma sy’n uchel ei pharch.


Mae Cystadleuaeth Agored Gogledd Cymru ar gyfer Artistiaid Ifanc yn arddangosfa flynyddol sy’n cael ei chynnal yn Theatr Clwyd, ar gyfer artistiaid ifanc 17 oed neu iau sy’n byw yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Byddwn yn derbyn gwaith diweddar gyda’r cyfrwng yn baentio, tynnu llun, gwaith print, cyfryngau cymysg a ffotograffiaeth.

Gwelwch wybodaeth ar sut i geisio yn y daflen sydd wedi’ atodi.

LAWRLWYTHO manylion llawn (dogfen Word) - cliciwch yma

LAWRLWYTHO manylion llawn (pdf) - cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share