Dangos a Dweud
Gwynedd Greadigol

Mae Gwynedd Greadigol yn gobeithio treialu cyfres o sesiynau ‘Dangos a Dweud’. Bwriad y sesiynau yma fyddai helpu hyrwyddo gwaith a chynlluniau creadigol gan gwmnïau ac unigolion o Wynedd ymhlith y gymuned artistig ehangach. Da ni’n awyddus hwyluso cyfleoedd i weithwyr sector y celfyddydau i rwydweithio a chreu cysylltiadau newydd. Da ni’n gobeithio y bydd y sesiynau yma’n sbarduno partneriaethau a syniadau newydd. Wedi ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau tebyg Creative Cardiff da ni’n awyddus cynnal sesiynau ‘Dangos a Dweud’ mewn lleoliadau difyr a gwahodd ymarferwyr a chwmnïau celfyddydol i roi sgwrs gryno hyd at 10 munud o hyd. Bydd angen i rai sy’n cymryd rhan ddod a gwrthrych gyda nhw i’w rannu a’i drafod e.e. darlun, prop, gwisg, offeryn, ffotograff, llyfr, poster.

Cyn mynd ati i drefnu dyma gysylltu â chi i holi os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu a chymryd rhan yn ‘Dangos a Dweud’? Rhowch wybod i ni os di hyn yn syniad da yntau peidio. Oes gennych rywbeth i’w rannu sgwni? Gadewch i ni wybod erbyn diwedd mis Medi, ac os oes digon o ddiddordeb fe awn ati i drefnu’r sesiwn cyntaf!

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share